Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji. Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej, z naciskiem na tą drugą. Dużo czasu przeznaczamy między innymi na ćwiczenia na fantomach. Każdorazowo program dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów i ryzyka zagrożeń, jakie mogą wystąpić w danej placówce. Zagadnienia obejmują postępowanie na przykład w sytuacji:

  • nagłego zatrzymania krążenia (NZK) u dzieci i dorosłych,
  • oparzenia,
  • utraty przytomności,
  • zadławienia,
  • wstrząsów anafilaktycznych i innych,
  • urazów mechanicznych – złamań, rozległych ran.

Uczymy pracowników również obsługi urządzeń do przeprowadzania automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED). Udzielamy szczegółowych instrukcji dotyczących między innymi korzystania z apteczki pierwszej pomocy, oceny stanu poszkodowanego oraz bezpieczeństwa w miejscu udzielania pomocy.
Wychodzimy z założenia, że zarówno zasady dotyczące BHP, jak i pierwszej pomocy są ze sobą ściśle związane. Wyznajemy zasadę: „Bezpieczna firma = bezpieczny pracownik!” A to jest możliwe wyłącznie, jeśli osoby pracujące w organizacji znają biegle obydwie wymienione dziedziny.

Czy pracownicy muszą przechodzić szkolenie z pierwszej pomocy?

Nasze szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem. Posiadamy odpowiedni sprzęt, który jest stanie pokazać nam procentowy wynik w ćwiczeniach na fantomie. W zakładach pracy szkolenie musi przejść co najmniej jedna osoba z każdej zmiany wyznaczona przez przełożonego. To właśnie tym pracownikom powinna być powierzana obsługa apteczek. Jest to wiedza ratująca życie. Przystępujesz do działania, czy zostajesz obserwatorem?
Warto mieć jednak na uwadze, że za nieudzielenie pomocy przedmedycznej grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Organizacja szkoleń dla wszystkich pracowników w firmie świadczy natomiast o odpowiedzialności pracodawcy i jego dbałości o kwestie związane z bezpieczeństwem. Choć certyfikaty ukończenia takiego szkolenia są wydawane bezterminowo, to warto, aby odbywały się co 2 lata w celu przypomnienia i utrwalenia wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie.