Oznakowanie PPOŻ

znaki

Świadczymy usługi w zakresie oznakowania PPOŻ obiektów. Sporządzamy projekty i zapewniamy kompleksowe oznakowanie PPOŻ budynków takich jak: biura, magazyny, placówki edukacyjne oraz lokale o charakterze usługowym. Oznakowanie dobieramy i rozmieszczamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z wykorzystaniem oznakowania PPOŻ oznaczamy trasy ewakuacyjne umożliwiające sprawne, szybkie i bezpieczne opuszczenie obiektu w sytuacji zagrożenia PPOŻ. W ramach wykonania oznakowania PPOŻ wyposażamy obiekty w: oznakowanie ochrony przeciwpożarowej, oznakowanie ewakuacyjne, instrukcje pożarowe i BHP oraz znaki specjalistyczne.

Jaka jest rola znaków PPOŻ?

Znaki PPOŻ mają za zadanie zabezpieczenie obiektów przed pożarami oraz usprawnienie prowadzonych akcji ratunkowych. Za pomocą oznakowania PPOŻ zaznaczane jest położenie dróg pożarowych, sprzętu PPOŻ, instalacji gaśniczych i systemu sygnalizacji PPOŻ. Znaki bezpieczeństwa pozwalają na wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń, wskazują konieczne do podjęcia czynności i zapewniają łatwą orientacją w budynku, co umożliwia jego bezpieczne opuszczenie na wypadek ewakuacji.