Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

instrukcja

Zapewniamy opracowanie i sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W ramach wykonywanych przez nas instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przygotowujemy m.in. opis budynku zawierający analizę potencjalnych źródeł pożarów i kompletujemy niezbędny sprzęt p.poż. Opracowujemy również zasady ewakuacji i plany ewakuacyjne. Pełną analizę przekazujemy w formie kompletnej dokumentacji. Poza opracowaniem instrukcji nowych zapewniamy również aktualizację istniejących.

W ramach opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zapewniamy:

• kompletną analizę potencjalnych zagrożeń,

• opracowanie dokumentacji,

• sporządzanie instruktażu.