Szkolenia online BHP

ekran laptopa

Oferta naszych szkoleń BHP obejmuje również szkolenia online BHP. Naszym Klientom zapewniamy prowadzenie szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w wygodnej formie online. W ofercie szkoleń online posiadamy wszystkie szkolenia BHP, które mogą być prowadzone zdalnie – prowadzimy m.in.:

  • szkolenia wstępne,
  • szkolenia okresowe BHP dla kadry zarządzającej i menedżerskiej,
  • szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • szkolenia okresowe BHP dla inżynierów i pracowników technicznych,
  • szkolenia okresowe BHP dla pracowników BHP. 

 Szkolenia prowadzimy w dostosowanym do potrzeb formacie – oferujemy szkolenia online, jak również udostępniamy materiały do samodzielnego szkolenia.

Kiedy można przeprowadzić szkolenie BHP online?

W formie online można przeprowadzać szkolenie BHP okresowe dla większości pracowników. Szkolenie BHP online odbyć może kadra zarządzająca (pracodawcy i osoby kierujące pracownikami), pracownicy administracyjno-biurowi i pracownicy administracyjno-techniczni. Szkoleń BHP online nie mogą odbywać natomiast pracownicy na stanowiskach robotniczych.