Ochrona środowiska

ściółka leśnaWychodząc naprzeciw wymogom współczesnego rynku, rozbudowaliśmy naszą ofertę o usługi w zakresie ochrony środowiska. Naszą ofertę adresujemy do przedsiębiorstw z różnych branż – w szczególności tych generujących odpady lub emitujące zanieczyszczenia powietrza, wody, itp. Świadczone przez nas usługi ukierunkowane są na wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Dzięki naszym działaniom, firmy odnoszą zyski przy jednoczesnym respektowaniu zasad dotyczących ochrony środowiska.

Zależnie od specyfiki branży i warunków środowiskowych doradzamy optymalne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska. W ramach naszych usług zapewniamy kompleksowe opracowanie i wdrożenie strategii w zakresie utylizacji odpadów i ograniczenia emisji substancji szkodliwych. Oferujemy doradztwo środowiskowe w zakresie efektywnej gospodarki odpadami, zmniejszania emisji spalin oraz redukowania strat energii.

Wieloletni staż na rynku i doskonała znajomość specyfiki różnych branż pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Od lat wspieramy przedsiębiorców w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne, dlatego doskonale orientujemy się w bieżących potrzebach rynku. Nasza działalność jest przy tym zgodna z obowiązującym prawem. W ramach podejmowanych przez nas inicjatyw stosujemy się do obowiązujących przepisów polskiego i unijnego prawa, egzekwując wszystkie aktualne regulacje i wytyczne w zakresie gospodarowania odpadami.

W zakresie ochrony środowiska zapewniamy:

  • audyty środowiskowe,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami,
  • opracowanie i wdrożenie strategii w zakresie utylizacji odpadów i ograniczania emisji substancji szkodliwych,
  • nadzór nad gospodarką odpadami,
  • doradztwo środowiskowe.