Nadzór PPOŻ

inspektor ppożNaszym Klientom oferujemy również nadzór PPOŻ. Na bieżąco kontrolujemy bezpieczeństwo pożarowe na terenie zakładu pracy i reagując na ryzyka, wdrażamy niezbędne procedury służące poprawie stanu ochrony PPOŻ na terenie obiektu. Dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości usług PPOŻ prowadzimy bieżące i okresowe szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony i obsługi sprzętu gaśniczego oraz procedur ewakuacyjnych. W trosce o poprawę bezpieczeństwa bierzemy również czynny udział w opracowywaniu dokumentacji - wytycznych, instrukcji i przepisów wewnętrznych w obszarze ochrony PPOŻ, które wdrażamy na terenie zakładu. Sprawujemy również nadzór nad przeglądami instalacji przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego oraz przeprowadzamy konserwację urządzeń.


W ramach stałego nadzoru PPOŻ zapewniamy:

• wykonywanie audytów bezpieczeństwa pożarowego,

• przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony PPOŻ,

• przeprowadzanie próbnych ewakuacji,

• opracowywanie instrukcji PPOŻ,

• wykonywanie przeglądów technicznych i konserwację sprzętu PPOŻ,

• wyposażanie obiektów w niezbędny sprzęt i oznakowanie PPOŻ,

• prowadzenie dokumentacji PPOŻ.