Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

stos dokumentów

Nasze usługi obejmują również sporządzanie dokumentacji powypadkowej. Dokumentację powypadkową sporządzamy w sytuacji, gdy pracownik firmy ulegnie wypadkowi, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, w terminie 14 dni od zdarzenia. W ramach usługi zapewniamy powołanie zespołu eksperckiego oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji zawierającej m.in. potrzebne zdjęcia i szkice. Na podstawie przeprowadzonej analizy klasyfikujemy zdarzenie do odpowiedniej grupy wypadków i sporządzamy niezbędną dokumentację do ZUS. Zapewniamy również zarządzanie powypadkowe mające na celu eliminację potencjalnych zagrożeń w przyszłości.

W ramach sporządzania dokumentacji powypadkowej zapewniamy:

• powołanie zespołu powypadkowego,

• wykonanie zdjęć i sporządzenie szkiców z miejsca wypadku,

• ustalenie klasyfikacji prawnej wypadku,

• sporządzenie dokumentacji do ZUS,

• zarządzanie powypadkowe.