Szkolenia okresowe BHP

pracownicy na szkoleniuOrganizujemy szkolenia okresowe BHP. Program szkoleń okresowych dostosowujemy do indywidualnych potrzeb grup pracowniczych. W ofercie naszych szkoleń okresowych znajdą Państwo m.in. szkolenia okresowe BHP dla: kadry zarządzającej, pracowników administracyjnych i biurowych, inżynierów i pracowników technicznych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, a także dla pracowników BHP.

Korzystając ze skutecznych metod i specjalistycznych materiałów dydaktycznych, w przystępny i interesujący sposób przekazujemy niezbędną pracownikom wiedzę. Szkolenia prowadzimy z częstotliwością dostosowaną do wymogów pracodawcy oraz przewidzianą przepisami prawa.

 

Szkolenie okresowe odbywają:

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści - nie rzadziej niż raz na 5 lat,

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku,

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji - nie rzadziej niż raz na 5 lat,

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby - nie rzadziej niż raz na 5 lat,

5) pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych - nie rzadziej niż raz na 6 lat,

6) pracownicy niewymienieni w pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - nie rzadziej niż raz na 5 lat.