Szkolenia BHP i PPOŻ prowadzimy w Warszawie, Siedlcach oraz na terenie całego województwa mazowieckiego. Zapraszamy firmy z Warszawy i okolic.

Jesteśmy specjalistami w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Naszym Klientom dostarczamy usługi w zakresie kompleksowego nadzoru, organizacji szkoleń BHP i PPOŻ, sporządzania niezbędnej dokumentacji i implementacji rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy usługi w dostosowanym do potrzeb wymiarze – zapewniamy prowadzenie wybranych z oferty szkoleń lub stałą obsługę na zasadzie outsourcingu. Działamy na terenie: Siedlce, Łuków, Biała Podlaska, Radzyń, Węgrów, Sokołów Podlaski, Mińsk Mazowiecki, Warszawa oraz całe województwo mazowieckie.

Szkolenia wstępne BHP

Prowadzimy szkolenia wstępne BHP obejmujące instruktaż ogólny i stanowiskowy. W ramach szkoleń wstępnych przygotowujemy pracowników do bezpiecznego wykonywania obowiązków, zapewniając program szkoleń dostosowany do potrzeb konkretnej grupy zawodowej. Szkolimy kadrę zarządzającą, pracowników administracyjnych i produkcyjnych.

Szkolenia okresowe BHP

Organizujemy szkolenia okresowe BHP. Prowadzimy szkolenia okresowe BHP dla kadry zarządzającej oraz pracowników: administracyjnych i biurowych, technicznych, fizycznych oraz dla pracowników BHP. Szkolenia okresowe prowadzimy z częstotliwością dostosowaną do wymogów pracodawcy i wynikającą z obowiązujących przepisów prawa.

Szkolenia online BHP

W ramach szkoleń online proponujemy m.in.:
-szkolenia okresowe BHP dla kadry zarządzającej i menedżerskiej,
-szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,
-szkolenia okresowe BHP dla inżynierów i pracowników technicznych,
-szkolenia okresowe BHP dla pracowników BHP. 

Szkolenia wyjazdowe BHP

Prowadzimy szkolenia wyjazdowe BHP łączące edukację z integracją. W ofercie szkoleń wyjazdowych BHP posiadamy m.in. szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych. W ramach szkoleń zapewniamy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BHP I PPOŻ OUTSOURCING DLA FIRM

Ocena ryzyka zawodowego

W ramach obsługi BHP oferujemy sporządzanie oceny ryzyka zawodowego. Ocenę ryzyka zawodowego przygotowujemy dla wszystkich działów w firmie, dobierając metody szacowania ryzyka stosownie do specyfiki branży i warunków lokalowych. Oferujemy sporządzanie nowych oraz aktualizację istniejących opracowań oceny ryzyka zawodowego.

Audyty stanu BHP

Wykonujemy audyty stanu BHP. Zapewniamy kompleksową weryfikację warunków panujących w miejscu pracy przeprowadzaną w celu zagwarantowania obowiązujących standardów. W ramach audytu BHP zajmujemy się: analizą poprawności działań BHP, kontrolą dokumentacji, weryfikacją błędów i zagrożeń oraz kontrolą stanu wiedzy pracowników.

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Oferujemy sporządzanie dokumentacji powypadkowej. Dokumentację sporządzamy zgodnie z ustawowym obowiązkiem w terminie 14 dni od zdarzenia. W ramach usługi zapewniamy: powołanie zespołu eksperckiego, wykonanie zdjęć z miejsca wypadku, klasyfikację prawną wypadku, przygotowanie dokumentacji do ZUS oraz zarządzanie powypadkowe.

Nadzory BHP

Sprawujemy nadzory BHP. Zapewniamy kompleksową kontrolę nad wszystkimi procesami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie oraz weryfikację i usprawnienie poprawności procedur BHP. Sprawujemy m.in. nadzory BHP na budowie obejmujące kontrolę na każdym etapie inwestycji.

Ochrona środowiska

Nasza oferta obejmuje również usługi w zakresie ochrony środowiska. W ramach naszych działań zapewniamy doradztwo środowiskowe w dziedzinie efektywnej gospodarki odpadami oraz wdrażanie strategii w obszarze utylizacji odpadów i ograniczenia emisji substancji szkodliwych. Wspierając przedsiębiorców w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne, respektujemy obowiązujące przepisy polskiego i unijnego prawa dotyczące ochrony środowiska.

Szkolenia PPOŻ

Oferujemy organizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa PPOŻ. Prowadzimy szkolenia podstawowe dla nowych pracowników oraz szkolenia specjalistyczne dla osób odpowiedzialnych za realizację konkretnych zadań. W ramach szkoleń zaznajamiamy personel z kluczowymi aspektami związanymi z ochroną PPOŻ i prowadzimy próby pożarowe.

Oznakowanie PPOŻ

Wykonujemy oznakowanie PPOŻ obiektów. Oznakowanie PPOŻ rozmieszczamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażając obiekty w: oznakowanie ewakuacyjne, oznakowanie ochrony przeciwpożarowej, oznakowanie ochrony i higieny pracy, instrukcje pożarowe, instrukcje bhp, instrukcje stanowiskowe oraz znaki specjalistyczne.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy opracowanie i sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W ramach sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zapewniamy wykonanie opisu budynku zawierającego analizę potencjalnych źródeł pożarów oraz kompletowanie niezbędnego wyposażenia PPOŻ. Sporządzamy instrukcje nowe lub aktualizujemy istniejące.

Nadzór PPOŻ

Świadczymy usługi stałego nadzoru PPOŻ. Oferujemy stałą analizę i optymalizację bezpieczeństwa pożarowego. W ramach stałego nadzoru PPOŻ zapewniamy: przeglądy PPOŻ i konserwację sprzętu PPOŻ, sporządzanie protokołów bezpieczeństwa, prowadzenie szkoleń PPOŻ oraz opracowanie instrukcji PPOŻ.