Szkolenia wstępne BHP

grupa pracowników

Prowadzimy szkolenia wstępne BHP. Przygotowujemy pracowników do bezpiecznego wykonywania obowiązków, zapewniając program szkoleń dostosowany do potrzeb konkretnej grupy zawodowej. Prowadzimy szkolenia dla kadry zarządzającej, pracowników biurowych, administracyjnych i produkcyjnych oraz osób, których praca wiąże się z podwyższonym ryzykiem zawodowym.
Korzystając ze sprawdzonych metod nauczania, sprawnie i efektywnie przekazujemy niezbędną wiedzę w zakresie BHP. Uczestnikom szkoleń zapewniamy wszystkie potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne.

W ramach szkoleń wstępnych BHP zapewniamy:

Instruktaż ogólny – wprowadzający pracowników w podstawowe zagadnienia z obszaru BHP i ochrony PPOŻ, prawa pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy;
Instruktaż stanowiskowy – zaznajamiający pracowników ze sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku, czynnikami i ryzykiem zawodowym.

Kiedy odbywa się i ile trwa szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP powinno zostać przeprowadzone pierwszego dnia pracy. Szkolenie wstępne składa się z dwóch części - trwającego 3 godziny lekcyjne instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, który zależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska, trwa od 2 do 8 godzin lekcyjnych. Oznacza to, że szkolenie wstępne BHP może zamknąć się w jednym lub w dwóch dniach pracy.

Ile czasu jest ważne szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP ważne jest 6 miesięcy (dla kadry zarządzającej) lub 12 miesięcy (dla pozostałych pracowników). Po szkoleniu wstępnym wydawane są karty szkolenia BHP, które przechowywane są w aktach pracowniczych.