Nadzory BHP

pracownik z listaW ramach usług BHP sprawujemy również nadzory BHP. Zapewniamy kontrolę nad wszystkimi procesami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie. Oferujemy kompleksową weryfikację poprawności procedur w miejscu pracy oraz podejmujemy działania mające na celu ich usprawnienie dla poprawy standardów BHP. W ramach nadzorów BHP monitorujemy zakłady ze wszystkich branż. Zapewniamy również nadzory BHP na budowie obejmujące szczegółową kontrolę i wsparcie w zakresie nadzoru BHP na każdym etapie inwestycji.